Driftsfasen är där produkten eller tjänsten tas i sitt rättmätiga bruk. Under driftsteget observeras användarupplevelsen noggrant för att fastställa om de förväntade resultaten erhålls.

Testning som en tjänst, avancerad testautomation och starkt ekosystem hjälper till att leverera snabba och optimala testresultat. Vi blandar nya tekniker med nödvändiga verktyg och ramverk för att kunderna ska kunna uppnå sina affärsmål och mål. Testtjänster inkluderar: testrådgivning där innovativa ramverk och speciella verktyg såsom kostnadsminskningsmodeller, defektspedition används livscykeltestning och funktionstest för applikationer med DevOps, traditionella och smidiga metoder; företagsapplikationstest; applikationssäkerhetstestning och digitala och nya tekniska tester där vi hjälper kunden att rulla ut digitala applikationer av hög kvalitet, samt erbjuda en digital upplevelsestestning, publikstestning och betatestning innan full distribution görs.

Serviceförfrågan