Medgrundare-meddelande

Samarbetar med de andra grundarna för att etablera och rikta strategier och aktiviteter i verksamheten. Deras roll är att driva företaget till framgång genom att tillhandahålla ledarskap och ledning och övergripande ledning av företaget. De har en hand om strategi i förvaltningen och utvecklingen av en strategi. De är ledande för företagets verkställande arm och deltar i beslutsfattande på hög nivå samt identifierar områden som behöver särskild uppmärksamhet. De inspirerar teamet och hjälper dem att bygga upp sin verksamhet för att öka den totala prestanda och produktivitet